Varautuminen mahdollisiin sähkökatkoihin tulevana talvena

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Vaikka olemmekin varautuneet häiriötilanteisiin, on vedenkäyttäjien hyvä tehdä myös omaa varautumista. Huoltovarmuuskriittisenä toimijana vesihuolto pyritään pitämään ns. kiertävien sähkökatkojen ulkopuolella.

Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia)

Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.

Vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana. Vedenpaine voi olla alempi kaikkialla ja etenkin jakelualueen latvoilla sekä korkeissa paikoissa. Jakelu voi jopa keskeytyä alueilla, joissa vedenjakelu on paineenkorotusaseman takana.

Alueet, joissa verkostoveden paine voi alentua voimakkaasti:

Kolonkulman alue, joihin vettä johdetaan Mäkirannan paineenkorotuaseman kautta (Pirttijärven eteläinen alue, Särkisjärven ympäristö, sekä Kolonjärven ympäristö.

Runttimäen paineenkorotusaseman jälkeinen alue eli Ylä-Runttimäki, Mustikkamäki, Ylövedentien reuna-alueet, Vedenpää ja Pärnäjärven alue

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, kuitenkin epätavallisen hajuista tai väristä vettä ei tule käyttää talousvetenä.

Jätevesipumppaamot

Kiinteistöpumppaamot eivät toimi ja on huomioitava, että pumppaamoon ei lasketa silloin isoja määrää vettä. Pumppaamo voi jäädä vikatilaan (lämpösuoja laukeaa), kun sähköt palaavat. Mikäli punavalo syttyy, soita päivystäjälle ja voit myös itse kuitata lämpösuoja saamiesi ohjeiden mukaan. Suurin ongelma syntyy runkoverkoston tyhjentämisessä, kun jätevesiä siirretään kohti jäteveden puhdistamoa. Mikäli pumppaamossa ei ole sähköä ja edellinen pumppaamo tyhjentyy, niin pumppaamo vuotaa yli, koska varavirtaa kohteelle ei ole saatavissa.

Jotta vähennetään jäteveden ylivuotoja vesistöihin ja maastoon, olisi hyvä välttää viemärin käyttöä lyhyen sähkökatkon aikana kuten esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessanpytyn vetämistä suosittelemme välttämään katkon ajan ja esim. pesuvesiä kannattaa kerätä tilapäisesti ämpäriin.

Kiinteistön haltija, huomaa nämä:

Jos jätevesipumppaamon viettoputki ei ole sijoitettuna reilusti lattiapinnan alapuolelle, niin on huomioitava ettei pinnanousu pumppaamossa aiheuta vaurioita kiinteistön sisällä (vesi tulvii lattiakaivoista).

Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, että niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa ei lasketa luomaan suotuisat olosuhteet legionellabakteerien kasvulle. Legionellabakteerien kasvu torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Jos sähkökatko pitkittyy

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.