Vesimittarin tulpissa ongelmia

Vesimittarin kulmaliittimissä olevissa tulpissa on havaittu ongelmia. Muutama tulppa osuuskunnan alueella on rikkoutunut. Nopein apu on usein oma apu, joten tämän vuoksi on kaikkien liittyjien varmistettava oman tonttijohdon sulkuhanan sijainti maastossa ja sen sulkemiseen tarvittava välineistö. Tonttijohdon sulkuhanan karaan soveltuu suoraan 20 mm (n.17×17 sisäreikä) huonekaluputki, josta avaimen voi valmistaa tai vääntää siitä putkenpätkästä vaikka […]

Asiaan kuulumatonta ainetta

Kiinteistöpumppaamoista löytyy edelleen asiaankuulumatonta ainetta ja tavaraa mm. erityisen paljon keittiörasvaa (!?). Nämä tukkivat pumppaamot! Ne on sitten tyhjennettävä loka-auton avulla. Tästä jäsenten omasta piittaamattomuudesta kertyy osuuskunnalle = sen jäsenille turhia huoltokustannuksia.

Muutoksia 1.9.2018 alkaen

Huomiomerkki

Vesiosuuskunnan hallinnon muutokset astuivat voimaan 1.9.2018. KMV-Turvapalvelut Oy toimittaa vesiosuuskunnan hallinnolliset palvelut sekä vikapäivystyksen 31.12.2018 alkaen. Huollot ja korjaukset hoituvat LVI TN-Putki Oy:n (Hannu tai Timo Lehtonen) sekä Sähkötyö Ari Heinonen Oy:n toimesta, vikapäivystäjä tilaa em. liikkeiltä.

Raivaustyöt

Osuuskunnan jäsen tarkista, että kiinteistöllä sijaitsevan pumppaamon ympäristö on valmiiksi raivattu. On järkevää, että me itse kukin huolehdimme siitä, että raivaamme valmiiksi työskentelyä haittaavan kasvuston n. 3 – 5 metrin alueelta pumppaamon ympäriltä ja huolehdimme tästä säännöllisesti. Tämä edesauttaa hälytysvalon havaitsemista ja huollon nopeaa toimintaa.

E-lasku, suoramaksu käytössä, nyt laskun saa myös sähköpostilla

Vesiosuuskunnalta saa laskun myös sähköpostilla. Varsinainen laskun saa tulostettua sähköpostin mukana tulleen linkin kautta, joten lasku ei ole pdf-muodossa sähköpostin liitteenä. Lasku lähetetään osoitteesta invoicing@talenominvoices.fi. Syy linkin käyttöönotosta on se, että monet sähköpostipalvelimet siirtävät pdf-muodossa olevat viesti suoraan roskakoriin ja asiakas ei välttämättä huomaa saamaansa viestiä. E-lasku ja suoramaksupalvelut ovat käytössä ja varmin tapa hoitaa […]