Raivaustyöt

Osuuskunnan jäsen tarkista, että kiinteistöllä sijaitsevan pumppaamon ympäristö on valmiiksi raivattu. On järkevää, että me itse kukin huolehdimme siitä, että raivaamme valmiiksi työskentelyä haittaavan kasvuston n. 3 – 5 metrin alueelta pumppaamon ympäriltä ja huolehdimme tästä säännöllisesti. Tämä edesauttaa hälytysvalon havaitsemista ja huollon nopeaa toimintaa.